Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 248 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Kokouskutsu on lähetetty nuorisovaltuutetuille ajoissa, sekä esityslista on julkaistu kaupungin nettisivuilla. Lisäksi järjestäytymiskokouksesta on lähetetty tieto porilaisiin kouluihin. Kokous on
laillinen ja päätösvaltainen, kun kutsut on lähetetty ennen määräaikaa ja kokouksessa on
läsnä yksi (1) puheenjohtajiston edustaja sekä neljä (4) muuta nuorisovaltuutettua. Järjestäytymiskokouksessa kaikki porilaiset 13-20-vuotiaat nuoret ovat äänivaltaisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.