Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 249 Kokouksen puheenjohtajan valinta

PRIDno-2019-5901

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaksi Nina Aronen, Porin Nuorisovaltuuston puheenjohtaja vuosilta 2014-2015. Hänellä ei ole Aapeli-tunnuksia, joten Aapelissa puheenjohtajana näkyy Nuorisovaltuuston puheenjohtaja Anni Halminen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaksi Nina Aronen.

Päätös

Valittiin järjestäytymiskokouksen puheenjohtajaksi Nina Aronen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.