Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 271 Lautakuntaedustajien valinta

PRIDno-2019-5907

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja teknisen lautakunnan kokouksiin.

Valitaan mahdollisesti vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja perusturvalautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja sivistyslautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan kokouksiin.

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja teknisen lautakunnan kokouksiin.

Valitaan mahdollisesti vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja perusturvalautakunnan kokouksiin.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle sivistyslautakunnan edustajaksi asettautui kaksi henkilöä: Anni Halminen ja Katarina Roivainen.

Katarina Roivainen veti ehdokkuutensa pois.

 

Valittiin sivistyslautakunnan edustajaksi Anni Halminen.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle sivistyslautakunnan varaedustajaksi asettautui kaksi henkilöä: Jere Hännikkälä ja Katarina Roivainen.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin sivistyslautakunnan varaedustajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä tai hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Jere Hännikkälä 8

Katarina Roivainen 10

 

Valittiin sivistyslautakunnan varaedustajaksi Katarina Roivainen.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle ympäristö- ja lupapalveluiden edustajaksi/varaedustajaksi asettautui kolme henkilöä: Ella-Mari Halminen, Rasmus Lindfors ja Katarina Roivainen.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan edustajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä. 1 hylätty. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Ella-Mari Halminen 7

Rasmus Lindfors 7

Katarina Roivainen 3

 

Otettiin äänestys kahden eniten ääniä saaneen kesken.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan edustajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä. 1 hylätty. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Ella-Mari Halminen 11

Rasmus Lindfors 7

 

Valittiin ympäristö- ja lupapalveluiden lautakunnan edustajaksi Ella-Mari Halminen ja varaedustajaksi Rasmus Lindfors.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle teknisen lautakunnan edustajaksi asettautui Rasmus Lindfors.

 

Valittiin teknisen lautakunnan edustajaksi Rasmus Lindfors.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle teknisen lautakunnan varaedustajaksi asettautui kolme henkilöä: Jere Hännikkälä, Kalle Käkelä ja Matti Sjöholm.

Julistettiin äänestysrauha. 

Todettiin teknisen lautakunnan varaedustajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä, ei hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Jere Hännikkälä 6

Kalle Käkelä 9

Matti Sjöholm 3

 

Valittiin teknisen lautakunnan varaedustajaksi Kalle Käkelä.

 

Määräaikaan mennessä perusturvalautakuntaan edustajaksi ehdolle asettui Eino Lähteenmäki.

 

Valittiin perusturvalautakunnan edustajaksi Eino Lähteenmäki. 

 

Määräaikaan mennessä perusturvalautakuntaan varaedustajaksi ehdolle asettui Jere Hännikkälä.

 

Valittiin perusturvalautakuntaan varaedustajaksi Jere Hännikkälä. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.