Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 278 META

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Kuultiin puheenjohtaja Anni Halmisen sekä 1. varapuheenjohtaja Kia Tarvaisen kannustavat ja valovoimaiset kiitospuheenvuorot.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.