Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 255 Nuorisovaltuuston vuosikello ja tilannekatsaus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Järjestäytymiskokouksessa käydään läpi sekä menneen että tulevan vuoden tapahtumia, joten tässä vakiokohdassa ei luultavasti tarvitse käydä tilannetta kovinkaan tarkasti.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käydään tarvittaessa läpi nuorisovaltuuston tilanne sekä tulevat suunnitelmat.

Päätös

Kuultiin selvitys.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.