Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 254 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi toimikuntien terveiset. 

- SuomiAreena-toimikunta

- kansainvälisyystoimikunta

- eduskuntamatkatoimikunta

- osallisuusseminaaritoimikunta

- Mitä haluaisit Poriin? -kilpailutoimikunta

- tiedotustiimi

Ehdotus

Esittelijä

  • Mea Vähä-Jaakkola, mea.vaha-jaakkola@pori.fi
  • Matti Sjöholm, matti.sjoholm@pori.fi
  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätös

Toimikunnilla ei ollut kiireellisiä asioita, joten ei käyty tilanteita läpi.

Lakkautettiin Mitä Haluaisit Poriin-toimikunta.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.