Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 256 Osavuositoimintakertomuksen hyväksyminen kuluvalta vuodelta

PRIDno-2019-5898

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Järjestäytymiskokouksessa käydään läpi ainoastaan osavuositoimintakertomus ajalta 1.1.-12.12.2019. Lopullinen toimintakertomus 2019 hyväksytään vuoden 2020 alussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Nuorisovaltuusto hyväksyy osavuositoimintakertomuksen ajalta 1.1.-12.12.2019.

Päätös

Nuorisovaltuusto hyväksyi osavuositoimintakertomuksen ajalta 1.1.-12.12.2019.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.