Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Erik Arnst ja Ville Rummukainen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Erik Arnst ja Ville Rummukainen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkistajiksi Erik Arnst ja Ville Rummukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.