Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 263 Puheenjohtajan valinta

PRIDno-2019-5899

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle puheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle puheenjohtaja.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle asettautuivat Eino Lähteenmäki ja Katarina Roivainen. Kuultiin 2 minuutin linjapuheenvuorot ehdokkailta.

Käytiin puheenjohtajapaneeli.

Julistettiin äänestysrauha. 

Todettiin vaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä tai hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Eino Lähteenmäki  8

Katarina Roivainen 10

Valittiin vuoden 2020 puheenjohtajaksi Katarina Roivainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.