Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 266 Rahastonhoitajan valinta

PRIDno-2019-5903

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle rahastonhoitaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle rahastonhoitaja.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle asettautui Johanna Laine.

 

Valittiin rahastonhoitajaksi Johanna Laine.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.