Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 262 Sääntöjen tarkistaminen ja hyväksyminen vuodelle 2020

PRIDno-2019-5917

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Tarkistetaan ja hyväksytään säännöt vuodelle 2020. Muutosehdotukset sääntöihin on kirjoitettu violetilla (liite).

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Tarkistetaan ja hyväksytään säännöt vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin lisäys:

"Mikäli joku vastuuhenkilöistä eroaa kesken vuoden, täytyy mahdollisimman nopeasti valita tilalle uusi henkilö. Henkilövalinnoista tulee ilmoittaa etukäteen kokouskutsussa."

yksimielisesti.

 

Hyväksyttiin lisäys:

"Kun toimikunta lakkautetaan, toimikunnan puheenjohtajan tulee laatia raportti toimikunnan toiminnasta."

yksimielisesti.

 

Keskusteltiin lisäyksestä:

"Mikäli ilmaantuu yllättäviä kuluja, puheenjohtajisto saa yksimielisellä päätöksellään tehdä hankintoja enintään 50 euron edestä. Nämä hankinnat kuitenkin tulee saattaa myös muun nuorisovaltuuston tietoon."

Rasmus Lindfors teki muutosehdotuksen summan kasvattamiseksi 250 euroon. Antti Knuuttila kannatti.

Kalle Käkelä teki muutosehdotuksen summan kasvattamiseksi 100 euroon. Eino Lähteenmäki kannatti.

Kalle Käkelä veti muutoehdotuksensa pois.

Äänestettiin ja päädyttiin 50 euroon.

 

Päätettiin yksimielisesti lisätä:

"Mikäli ilmaantuu yllättäviä kuluja, puheenjohtajisto saa yksimielisellä päätöksellään tehdä hankintoja enintään 50 euron edestä. Nämä hankinnat kuitenkin tulee saattaa myös muun nuorisovaltuuston tietoon."

 

Hyväksyttiin yksimielisesti kohdan 10 lisäys:

", sekä heille annetaan pääsy Aapeli-järjestelmän kokoustilaan."

 

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäys:

"Lisäksi pöytäkirja julkaistaan Porin kaupungin nettisivuilla tarkistettuna saman ajan kuluessa."

 

Keskusteltiin kohdasta:

"Järjestäytymiskokouksen kokouskutsu tulee lähettää vähintään seitsemää (7) päivää ennen sovittua kokouspäivää."

Antti Knuuttila jätti muutosehdotuksen ajan muuttamiseksi 14 päiväksi. Matti Sjöholm kannatti.

Äänestettiin ja kokous päätyi pohjan kannalle.

 

Päätettiin lisätä:

"Järjestäytymiskokouksen kokouskutsu tulee lähettää vähintään seitsemää (7) päivää ennen sovittua kokouspäivää."

 

Päätettiin yksimielisesti lisätä:

"Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokouksessa jokaisella porilaisella 13-20-vuotiaalla paikalle saapuneella nuorella on yksi (1) ääni. Halukkaat nuoret saavat liittyä nuorisovaltuustoon järjestäytymiskokouksessa, ja jokaisella heistä on mahdollisuus asettua ehdolle luottamustehtäviin."

 

 

Hyväksyttiin säännöt kokouksen muutoksilla.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.