Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 265 Sihteeristön valinta

PRIDno-2019-5902

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle sihteeri ja varasihteeri.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle sihteeri ja varasihteeri.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle sihteeriksi asettautuivat Eino Lähteenmäki ja Ville Rummukainen.

Kuultiin sihteeriehdokkaiden yhden minuutin mittaiset linjapuheenvuorot.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin sihteerivaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä tai hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Eino Lähteenmäki  10

Ville Rummukainen 8

 

Valittiin sihteeriksi Eino Lähteenmäki.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle varasihteeriksi asettautuivat Sofia Rantanen ja Ville Rummukainen.

Kuultiin varasihteeriehdokkaiden yhden minuutin mittaiset linjapuheenvuorot.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin varasihteerivaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18.  Hyväksyttyjä ääniä 17 kappaletta. 1 tyhjä, ei hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Sofia Rantanen 7

Ville Rummukainen 10

 

Valittiin varasihteeriksi Ville Rummukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.