Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 253 Sydämen asiat

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Kuullaan mahdolliset jäähyväispuheet sekä muut pyydetyt vapaat puheenvuorot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Käsitellään sydämen asiat.

Päätös

Käsiteltiin sydämen asiat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.