Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 260 Talousarvio vuodelle 2020

PRIDno-2019-5918

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020. (liite)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020.

Päätös

Kuultiin Anni Halmisen esittely.

Käytiin keskustelua talousarviosta.

Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.