Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 261 Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020

PRIDno-2019-5915

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Hyväksytään tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.