Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 267 Tiedottajiston valinta

PRIDno-2019-5904

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle tiedottaja, varatiedottaja sekä tiedotustiimi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle tiedottaja, varatiedottaja sekä tiedotustiimi.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle tiedottajaksi asettautui Ella-Mari Halminen.

 

Valittiin tiedottajaksi Ella-Mari Halminen.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle varatiedottajaksi asettautuivat Erik Arnst, Kalle Käkelä ja Sofia Rantanen.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin varatiedottajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä tai hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Erik Arnst 6

Kalle Käkelä 4

Sofia Rantanen 8

 

Valittiin varatiedottajaksi Sofia Rantanen.

 

Päätettiin valita tiedotustiimiin kolme jäsentä tiedottajien lisäksi. Määräaikaan mennessä ehdolle tiedotustiimin jäseniksi asettautuivat Erik Arnst, Paula Huovinen, Johanna Laine, Helga Molander ja Ville Rummukainen.

Julistettiin äänestysrauha.

Jokainen kirjoitti lappuun kolme numeroa. Todettiin tiedotustiimivaalin tulokseksi seuraavaa:

Äänivaltaisia edustajia oli 18. 51 hyväksyttyä ääntä. Ei tyhjiä. 1 hylätty lipuke. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Erik Arnst 16

Paula Huovinlahti 2

Johanna Laine 16

Helga Molander 2

Ville Rummukainen 15

 

 

Valittiin tiedotustiimiin Erik Arnst, Johanna Laine ja Ville Rummukainen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.