Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 257 Tiedotuskertomuksen 2019 hyväksyminen

PRIDno-2019-5919

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään vuoden 2019 tiedotuskertomus. (liite)

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi
  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Hyväksytään vuoden 2019 tiedotuskertomus.

Päätös

Kuultiin Kalle Käkelän esittely asiakirjasta.

Hyväksyttiin vuoden 2019 tiedotuskertomus.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.