Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 270 Valtuustoedustajien valinta

PRIDno-2019-5906

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustosta edustaja ja varaedustaja kaupunginvaltuuston kokouksiin.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle kaupunginvaltuuston edustajaksi asettautui kolme henkilöä: Rasmus Lindfors, Katarina Roivainen ja Mea Vähä-Jaakkola. 

Katarina Roivainen veti ehdokkuutensa pois.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin valtuustoedustajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä tai hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Rasmus Lindfors 8

Mea Vähä-Jaakkola 10

 

Valittiin valtuustoedustajaksi Mea Vähä-Jaakkola.

 

Määräaikaan mennessä ehdolle kaupunginvaltuuston varaedustajaksi asettautui kaksi henkilöä: Kalle Käkelä ja Rasmus Lindfors.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin valtuuston varaedustajavaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 18. Ei tyhjiä tai hylättyjä. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Kalle Käkelä 8

Rasmus Lindfors 10

 

Valittiin valtuuston varaedustajaksi Rasmus Lindfors.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.