Nuorisovaltuusto, kokous 12.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 264 Varapuheenjohtajien valinta

PRIDno-2019-5900

Valmistelija

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Valitaan vuoden 2020 nuorisovaltuustolle 1. ja 2. varapuheenjohtaja.

Päätös

Määräaikaan mennessä ehdolle asettautuivat Kalle Käkelä, Rasmus Lindfors ja Eino Lähteenmäki.

Päätettiin linjapuheenvuoron pituudeksi 2 minuuttia.

Julistettiin äänestysrauha.

Todettiin vaalin tulokseksi seuraavaa:

Ääniä annettiin 36. Ei tyhjiä. Yksi hylätty lappu, eli kaksi ääntä. Hyväksyttyjä ääniä oli 34 kappaletta. Äänet jakautuivat seuraavasti:

Kalle Käkelä 15

Rasmus Lindfors 10

Eino Lähteenmäki 9

Valittiin 1. varapuheenjohtajaksi Kalle Käkelä ja 2. varapuheenjohtajaksi Rasmus Lindfors.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.