Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Amazing Race Pori

PRIDno-2020-1274

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan tapahtumasta ja perustetaan toimikunta suunnittelemaan nuorisovaltuuston osuutta siellä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan tapahtumasta ja perustetaan toimikunta suunnittelemaan nuorisovaltuuston osuutta siellä.

Päätös

Keskusteltiin tapahtumasta ja perustettiin toimikunta suunnittelemaan nuorisovaltuuston rastia.

Valittiin toimikunnan jäseniksi Sofia Rantanen, Matti Sjöholm, Erno Mansikka, Anni Halminen ja Ville Rummukainen.

Valittiin Sofia Rantanen toimikunnan puheenjohtajaksi.