Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.