Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Nuorisovaltuuston 20-vuotisjuhlagaala

PRIDno-2020-1273

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan tapahtumasta ja perustetaan tarvittaessa toimikunta suunnittelemaan sitä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan tapahtumasta ja perustetaan tarvittaessa toimikunta suunnittelemaan sitä.

Päätös

Keskusteltiin tapahtumasta ja perustettiin toimikunta suunnittelemaan sitä.

Liitettiin toimikunnan jäseniksi Kalle Käkelä, Matti Sjöholm, Robert Poussa, Ella-Mari Halminen, Erik Arnst, Sofia Rantanen, Johanna Laine, Ville Rummukainen, Katarina Roivainen, Anni Halminen ja Eino Lähteenmäki.

Valittiin toimikunnan puheenjohtajaksi Ville Rummukainen.