Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Nuvaillan budjetti (lisäpykälä)

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Päätetään Nuvaillan budjetiksi 250€.

Ehdotus

Päätetään Nuvaillan budjetiksi 250€.

Päätös

Päätettiin Nuvaillan budjetiksi 250€.