Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Nuvakummijärjestelmä

PRIDno-2020-1275

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuvakummijärjestelmästä keskusteltiin nuorisovaltuuston ryhmäytymisleirillä. Siellä nousi esille muutamia erilaisia mallivaihtoehtoja.

Yksi oli se, että alueparlamenttiedustajien tehtävään lisättäisiin "kummikouluista" huolehtiminen. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että he olisivat yhteydessä koulujen oppilas-/opiskelijakuntien hallituksiin 1-2 kertaa vuodessa. Tarvittaessa he voisivat myös käydä vierailemassa kouluilla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan nuvakummijärjestelmästä. Päätetään, että alueparlamenttiedustajat ovat oman alueensa koulujen nuvakummeja.

Päätös

Keskusteltiin nuvakummijärjestelmästä. Päätettiin, että alueparlamenttiedustajat ovat oman alueensa koulujen nuvakummeja.