Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erik Arnst ja Selina Grönberg.

Päätös

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Erik Arnst ja Erno Mansikka.