Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Terveiset ryhmäytymisestä

PRIDno-2020-1307

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Käydään läpi terveiset ryhmäytymisestä ja siellä esille tulleet ideat.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käydään läpi terveiset ryhmäytymisestä ja siellä esille tulleet ideat.

Päätös

Käytiin läpi terveiset ryhmäytymisestä ja siellä esille tulleet ideat.