Nuorisovaltuusto, kokous 12.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Tulevat kokousajankohdat

PRIDno-2020-1311

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Kokouspäivämäärät on päätetty 23.4. saakka. Päätetään sen jälkeisiksi kokouspäiviksi 7.5. ja 28.5. ja 11.6.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään loppukevään ja alkukesän kokouspäivämääriksi 7.5. ja 28.5. ja 11.6.

Päätös

Päätettiin loppukevään ja alkukesän kokouspäivämääriksi 7.5. ja 28.5. ja 11.6.