Nuorisovaltuusto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Perustelut

Nuorisovaltuuston kokous 10.6.2020 klo 13 päätettiin siirtää 9.6.2020 käydyn keskustelun perusteella. Puheenjohtaja päätti uudeksi kokousajankohdaksi 12.6.2020 klo 16. Kokouksen siirrosta on jäsenille ja muille osallistujille lähetetty erillinen sähköposti. Kokouksessa käsitellään sama aineisto, kuin aikaisemmin lähetetyssä esityslistassa.

 

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.