Nuorisovaltuusto, kokous 12.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 143 Tulevat kokousajankohdat

PRIDno-2020-3508

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Ehdotetaan tuleviksi kokousajankohdiksi 9.7. , 13.8. , 27.8. ja 10.9.  Keskustellaan riittääkö, että pidetään heinäkuussa vain yksi kokous vai pidetäänkö mahdollisesti kokous myös 23.7.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätettiin tuleviksi kokousajankohdiksi  9.7. , 13.8. , 27.8. ja 10.9. 

Päätös

 

Päätettiin tuleviksi kokousajankohdiksi  9.7., 13.8., 27.8. ja 10.9.