Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokoustarjoilut nuorisotalolla

PRIDno-2020-759

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuutetut saavat kokouspäivinä hakea kokoustarjoiluja nuorisotalon kahvilasta enintään neljällä eurolla. Nykyään riittää, että kertoo olevansa nuorisovaltuutettu, mutta laskutusta ei seurata millään tavoin.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään viedä lista nuorisovaltuutetuista ja kokouspäivämääristä nuorisotalon kahvilaan, jotta kokoustarjoilujen ostoa voidaan seurata tarkemmin.

Päätös

Päätettiin viedä lista nuorisovaltuutetuista ja kokouspäivämääristä nuorisotalon kahvilaan, jotta kokoustarjoilujen ostoa voidaan seurata tarkemmin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.