Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 40 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Ei muita esille tulevia asioita.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.