Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Mahdollisuuksien ura

PRIDno-2020-717

Valmistelija

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Perustelut

Henna Kyhä oli yhteydessä nuorisovaltuuston puheenjohtajaan. Ritva Piisi ja Katja Helander tulevat esittelemään mahdollisuuksien ura -hanketta. Hanke liittyy digitaaliseen alustaan eri ammattimahdollisuuksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Kuullaan hankkeesta ja käydään keskustelua.

Päätös

Kuultiin hankkeesta ja käytiin keskustelua.

 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.