Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Nuvan markkinointituotteet

PRIDno-2020-758

Valmistelija

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Perustelut

Tiedotustiimi on laatinut kyselyn markkinointituotteista. Niihin päätettiin budjetiksi viime kokouksessa 23.1.2020 1300 euroa.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Keskustellaan markkinointituotteiden tilaamisesta. Päätetään, että kaikki nuvahupparin haluavat maksavat itse kokoustarjoilunsa seuraavan neljän kokouksen ajan, jotta nuorisovaltuusto voi maksaa hupparit kokonaisuudessaan (15€ + alv).

Päätös

Keskusteltiin markkinointituotteiden tilaamisesta. Päätettiin, että kaikki nuvahupparin haluavat maksavat itse kokoustarjoilunsa seuraavan neljän kokouksen ajan, jotta nuorisovaltuusto voi maksaa hupparit kokonaisuudessaan (15€ + alv).

Siirretään kokousbudjetista markkinointibudjettiin tarvittava määrä rahaa.

Tiedotustiimi jakaa kyselyn markkinointituotteista nuorisovaltuutetuille.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.