Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Nuvan toimikunnat ja työryhmät

Perustelut

Käydään läpi toimikuntien terveiset. 

- SuomiAreena-toimikunta

- kansainvälisyystoimikunta

- vanhojen kuvakilpailu -toimikunta

- luokkaretkiavustuskilpailutoimikunta

- nuvailta-toimikunta

- tiedotustiimi

Ehdotus

Esittelijä

  • Johanna M Laine, johanna.m.laine@pori.fi
  • Jere Hännikkälä, jere.hannikkala@pori.fi
  • Rasmus Lindfors, rasmus.lindfors@pori.fi
  • Matti Sjöholm, matti.sjoholm@pori.fi
  • Erno Mansikka, erno.mansikka@pori.fi
  • Ella-Mari Halminen, ella-mari.halminen@pori.fi

Toimikuntien puheenjohtajat esittelevät toimikuntien tilanteet.

Päätös

Toimikuntien puheenjohtajat esittelivät toimikuntien tilanteet.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.