Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Anni Halminen ja Sofia Rantanen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anni Halminen ja Sofia Rantanen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.