Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Ryhmäytyminen

PRIDno-2020-756

Valmistelija

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen järjestetään Tammen tilalla 29.2.-1.3. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Keskustellaan ryhmäytymisestä ja päätetään budjetti.

Päätös

Keskusteltiin ryhmäytymisestä.

Päätettiin budjetiksi 1500€.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.