Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Sydämen asiat

Ehdotus

Käsitellään sydämen asiat.

Päätös

Käsiteltiin sydämen asiat.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.