Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Tapaaminen Anniksella

PRIDno-2020-757

Valmistelija

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Perustelut

 Nuorisovaltuusto keskusteli Anniksen tulevaisuudesta kokouksessaan 17.10.2019. Pöytäkirjaan kirjattiin seuraavaa: "Anniksen vakaa rahoitus on tärkeää, koska
- Annis on tärkeä paikka nuorten harrastustoiminnan monipuolisuuden kannalta.

- Tärkeä väylä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. 

- Anniksella järjestetään monipuolista toimintaa, mikä lisää esim. lapsiperheiden kiinnostusta Porista asuinkuntana.

- Porin kulttuurillisen elämän kannalta tärkeä paikka.

Tämän lisäksi

- Asioista ei ole konsultoitu tarpeeksi asiaan liittyviä tahoja, jotta tämänlainen päätös voitaisiin tehdä.

Nuorisovaltuusto päätti olla kaupunginjohtajan esitystä vastaan.

Lähetetään tiedoksi sivistyslautakunnan seuraavaan kokoukseen."

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Päätetään tapaaminen Anniksella, ehdotuksena torstai 20.2.2020 kello 13:00.

Päätös

Päätettiin pitää tapaaminen Anniksella.

Tarkemmasta ajankohdasta päätetään myöhemmin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.