Nuorisovaltuusto, kokous 13.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Yhdenvertaisuussuunnitelma 2020

PRIDno-2020-755

Valmistelija

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Hyväksytään yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin yhdenvertaisuussuunnitelma vuodelle 2020.

Muokataan sitä tarpeen vaatiessa.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei kuntalain 136 §:n perusteella saa tehdä oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta.