Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 169 Kannanotto Rauman nuorisovaltuuston edustuspaikkoihin

PRIDno-2020-4356

Valmistelija

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi
  • Anni Halminen, anni.halminen@pori.fi

Perustelut

Hyväksytään kannanotto Rauman nuorisovaltuuston edustuspaikkoihin liittyen. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Käkelä, kalle.kakela@pori.fi

Hyväksytään kannanotto Rauman nuorisovaltuuston edustuspaikkoihin liittyen. 

Päätös

Hyväksyttiin kannanotto Rauman nuorisovaltuuston edustuspaikkoihin liittyen. 

Tiedoksi

Rauman nuorisovaltuusto

Liitteet

Oheismateriaali