Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 157 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Ehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.