Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 165 Lausunto Sunniemenranta 1:n asemakaavaehdotukseen

PRIDno-2020-4357

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Pentti Klementti on lähettänyt lausuntopyynnön Porin kaupunginhallituksen päätökseen 364§ 22.6.2020 liittyen Porin Sunniemenrannan 1. asemakaavaehdotukseen.

Lausunnon pitää olla valmis 4.9.2020 mennessä. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan lausunnon antamisesta.

Päätös

Keskustellaan lausunnon antamisesta.

Keskiviikkona 19.8. järjestetään asemakaavan esittely. Johanna Laine ja Robert Poussa osallistuvat nuorisovaltuuston edustajina. Käsitellään aihetta ensi kokouksessa.