Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 172 META

Ehdotus

Käsitellään muut esille tulevat asiat.

Päätös

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat.