Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 168 Nuori Pori harrastaa -tapahtuma

PRIDno-2020-4335

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuori Pori harrastaa -tapahtuma järjestetään 18.10.2020. Keskustellaan tapahtumasta ja osallistumisesta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Keskustellaan Nuori Pori harrastaa -tapahtumasta.

Päätös

Siirrettiin asian käsittely ryhmäytymiseen 21.8.-23.8.