Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 170 Nuvagaalan budjetti

PRIDno-2020-4359

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Nuvagaala järjestetään 13.11. Ravintola Sofiassa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Päätetään budjetti nuvagaalalle.

Päätös

Päätettiin nuvagaalalle budjetiksi 6200€ tapahtumabudjetista sekä 800€ muista kuluista. Yhteensä 7000€.