Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 166 Nuvakummijärjestelmä

PRIDno-2020-4358

Valmistelija

  • Eino Lähteenmäki, eino.lahteenmaki@pori.fi

Perustelut

Keskustellaan nuvakummijärjestelmästä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Sovitaan nuvakummijärjestelmän käyttöönotosta.

Päätös

Sovittiin, että järjestelmää suunnitellaan ryhmäytymisessä 21.8.-23.8. jolloin paikalla on enemmän nuorisovaltuutettuja.