Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 158 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ville Rummukainen ja Topias Salminen.

Päätös

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ella-Mari Halminen ja Erno Mansikka.