Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 167 Ryhmäytyminen

PRIDno-2020-4327

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Nuorisovaltuuston ryhmäytyminen pidetään Tammen tilalla 21.-23.8.2020. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Käydään läpi ryhmäytymiseen osallistuvat nuorisovaltuutetut, viikonlopun aikataulut, kyydit ja muut oleelliset asiat leiriin liittyen. Päätetään budjetiksi 1500€.

Päätös

Käytiin läpi ryhmäytymiseen osallistuvat nuorisovaltuutetut, viikonlopun aikataulut, kyydit ja muut oleelliset asiat leiriin liittyen. Päätettiin budjetiksi 1500€.