Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 159 Uuden jäsenen liittäminen

PRIDno-2020-4336

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi voi liittyä 13-20-vuotias Porissa asuva ja/ tai opiskeleva nuori. Nuoren tulee käydä kahdessa nuorisovaltuuston kokouksessa ennen jäseneksi liittämistä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Liitetään Elsa-Maria Oksanen Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi.

Päätös

Liitettiin Elsa-Maria Oksanen Porin Nuorisovaltuuston jäseneksi.