Nuorisovaltuusto, kokous 13.8.2020

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 164 Vaikuttamistoimielimien uudistusten esittely

PRIDno-2020-4339

Valmistelija

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Perustelut

Porin kaupunki yhtenäistää kaikkien vaikuttamistoimielimiensä käytäntöjä sekä uudistaa avustuskäytäntöjä. Tiina Toivonen esittelee vaikuttamistoimielimien talousarvioita ja avustusuudistusta.

Ehdotus

Esittelijä

  • Katarina Roivainen, katarina.roivainen@pori.fi

Kuullaan Tiina Toivosen esittely sekä keskustellaan uudistuksista.

Päätös

Kuultiin Tiina Toivosen esittely sekä keskusteltiin uudistuksista.